Vi lærer konstant – af livet – for livet handler vel om at udvikle sig.

Nogen gange bliver man skældt ud – for ikke at forstå det rigtigt – ikke at gøre det godt nok.

Ja det handler om at gøre sig umage, give sig selv, gøre sit bedste, give sig, hen, hengive sig – hvis vejen føles tryg.

Vejen skabes af tro – at tillid – af mod.

Det er vigtigt, at forstå man kan – og for at forstå skal man nogen gange fejle – og for det skal man aldrig fordømmes – for i det mindste prøvede man.

 

Af fejl kommer læring og af erfaring kommer visdom med tiden.

sgi fejl